VR WYCIECZKA KRESCHATYKIEM W ROKU 1912-1913

All Rozszerzona rzeczywistość Produkcja Rzeczywistość wirtualna
VR
VR WYCIECZKA KRESCHATYKIEM W ROKU 1912-1913
Zadanie
Pokaż wszystkich przedwojennych zabytków i architekturę głównej ulicy stolicy od Placu Europejskiego do rynku Besarabskiego.
Realizacja

Za zdjęciami archiwalnymi odtwarzamy wszystkie historyczne domy z dawnymi ornamentami. Aby przekazać atmosferę tamtych czasów, pokażemy mieszkańców i kawalerię. Wycieczka odbywa się z dźwiękiem mówcy w języku angielskim i ukraińskim.

detail
VR WYCIECZKA KRESCHATYKIEM W ROKU 1912-1913