VR || REHABILITACJA

All Rozszerzona rzeczywistość Produkcja Rzeczywistość wirtualna
VR
VR || REHABILITACJA
Zadanie
Rozwój symulatora wirtualnej rzeczywistości dla rehabilitacji osób wojskowych i cywilnych, które straciły kończyny i mają problemy z układem ruchowym
Realizacja

Dogłębne badanie realizacji tego problemu w światowych instytutach badawczych. Stworzenie koncepcji projektu. Ścisła współpraca z profesjonalnymi rehabilitatorami w procesie rozwoju scenariusza projektu. Tworzenie planu skryptowego. Modelowanie 3D scen projektowych. Logika programowania i mechanika interakcji wszystkich elementów projektu. Przeprowadzenie dużej liczby badań klinicznych z pacjentami w celu oceny efektywności realizowanych zadań programowych w projekcie.

detail
VR || REHABILITACJA